img

xoắn ốc loại

Là một phần quan trọng của dòng beneficiation, Máy phân loại xoắn ốc được thiết kế để cung cấp hồ bơi có hiệu quả nhất khu vực và tràn các yêu cầu vận tốc. Theo lý thuyết tỷ lệ lắng đọng là khá khác nhau vì trọng lượng riêng khác nhau rắn hạt, xoắn ốc loại là không chỉ có thể làm sạch quặng khoáng sản đất, nhưng cũng tách các hạt một thời gian ngắn.

tính năng
  • Tiết kiệm năng lượng
  • nặng, gồ ghề xây dựng
  • mạnh mẽ xoắn ốc khép nâng thiết bị
  • liên tục xoắn ốc cào
ứng dụng

Máy phân loại xoắn ốc thường thích hợp cho các tình huống sau đây:
-tách hạt mịn và chất lỏng từ hạt thô
-tách hạt ánh sáng từ hạt nặng
--chia các hạt thành một số sản phẩm phân loại theo kích thước
--tách chất lỏng từ hạt rắn

Thông số kỹ thuật